Polityka prywatności

Zgodnie z naszymi Warunkami użytkowania, niniejszy dokument opisuje, w jaki sposób traktujemy dane osobowe związane z korzystaniem z tej strony internetowej i usług oferowanych na niej i za jej pośrednictwem ("Serwis"), w tym informacje przekazywane przez użytkownika podczas korzystania z niej.

Wyraźnie i ściśle ograniczamy korzystanie z Serwisu do osób pełnoletnich, które ukończyły 18 lat lub są pełnoletnie w jurysdykcji danej osoby, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa. Osobom poniżej tego wieku kategorycznie zabrania się korzystania z Serwisu. Świadomie nie poszukujemy ani nie gromadzimy żadnych informacji ani danych osobowych od osób, które nie osiągnęły tego wieku.

Dane gromadzone

Korzystanie z Usługi. Podczas dostępu do Serwisu, korzystania z funkcji wyszukiwania, konwersji plików lub pobierania plików, Twój adres IP, kraj pochodzenia i inne nieosobiste informacje o Twoim komputerze lub urządzeniu (takie jak żądania sieciowe, typ przeglądarki, język przeglądarki, odsyłający adres URL, system operacyjny oraz data i godzina żądań) mogą być rejestrowane w celu uzyskania informacji o plikach dziennika, zagregowanych informacji o ruchu oraz w przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia informacji i/lub treści.

Informacje o użytkowaniu. Możemy rejestrować informacje na temat korzystania z Usługi, takie jak wyszukiwane hasła, udostępniane i pobierane treści oraz inne statystyki.

Przesłane treści. Wszelkie treści wprowadzane, udostępniane lub przekazywane przez użytkownika za pośrednictwem serwisu mogą być przez nas gromadzone.

Korespondencja. Możemy przechowywać zapisy wszelkiej korespondencji pomiędzy użytkownikiem a nami.

Pliki cookie. Podczas korzystania z Serwisu możemy wysyłać do Państwa komputera pliki cookie w celu jednoznacznej identyfikacji sesji przeglądarki. Możemy używać zarówno plików cookie sesji, jak i trwałych plików cookie.

Wykorzystanie danych

Pozwalamy firmom zewnętrznym na wyświetlanie reklam i/lub zbieranie pewnych anonimowych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Firmy te mogą wykorzystywać informacje nie pozwalające na identyfikację osoby (np. informacje o strumieniu kliknięć, typie przeglądarki, czasie i dacie, temacie klikniętych lub przewiniętych reklam) podczas Państwa wizyt na tej i innych stronach internetowych w celu dostarczenia reklam o towarach i usługach, które mogą być dla Państwa interesujące. Firmy te zazwyczaj używają plików cookie lub sygnalizatorów internetowych stron trzecich do zbierania tych informacji. Aby dowiedzieć się więcej o tej praktyce reklamy behawioralnej lub zrezygnować z tego typu reklamy, można odwiedzić stronę networkadvertising.org.

Możemy wykorzystać informacje o użytkowniku, aby zapewnić mu pewne funkcje i stworzyć spersonalizowane doświadczenie w Serwisie. Możemy również wykorzystywać te informacje do obsługi, utrzymania i poprawy cech i funkcjonalności Serwisu.

Używamy plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych informacji do przechowywania informacji, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać przy kolejnych wizytach, do dostarczania spersonalizowanych treści i informacji, do monitorowania skuteczności Usługi oraz do monitorowania zbiorczych danych, takich jak liczba odwiedzających i odsłon (w tym do monitorowania odwiedzających z oddziałów). Mogą one być również wykorzystywane do dostarczania ukierunkowanych reklam w oparciu o kraj pochodzenia użytkownika i inne dane osobowe.

Możemy łączyć dane osobowe użytkownika z danymi osobowymi innych członków i użytkowników oraz ujawniać takie informacje reklamodawcom i innym stronom trzecim w celach marketingowych i promocyjnych.

Możemy wykorzystywać Twoje dane do prowadzenia promocji, konkursów, ankiet oraz innych funkcji i wydarzeń.

Nie będziemy wykorzystywać Twojego adresu e-mail ani innych danych osobowych do wysyłania wiadomości handlowych lub marketingowych bez Twojej zgody. Możemy wykorzystać Twój adres e-mail bez dalszej zgody do celów nie marketingowych lub administracyjnych.