Warunki użytkowania

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z naszych witryn internetowych, w tym, bez ograniczeń, z następujących witryn: mp3.studio

Niniejszy dokument określa zasady i warunki ("Warunki"), na których Able Sun LTD będzie świadczyć usługi dla Ciebie na swoich stronach internetowych, w tym, bez ograniczeń, wyżej wymienionych witryn (łącznie "Witryna"). Niniejsze Warunki stanowią umowę pomiędzy użytkownikiem a nami. Odwiedzając, uzyskując dostęp, używając, i/lub dołączając (łącznie "używając") Witryny, wyrażasz zrozumienie i akceptację tych Warunków. Używane w tym dokumencie terminy "Ty" lub "Twój" odnoszą się do Ciebie, każdej jednostki, którą reprezentujesz, Twoich lub jej przedstawicieli, następców, cesjonariuszy i podmiotów stowarzyszonych oraz wszelkich Twoich lub ich urządzeń. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków, opuść Stronę i przestań z niej korzystać.

I. Uprawnienia

1. Aby korzystać ze Strony, musisz mieć ukończone osiemnaście (18) lat, chyba że pełnoletniość w Twojej jurysdykcji jest większa niż osiemnaście (18)lat, w którym to przypadku musisz być co najmniej pełnoletni w Twojej jurysdykcji. Korzystanie z Witryny nie jest dozwolone w miejscach, gdzie jest to zabronione przez prawo.

2. Wynagrodzeniem za akceptację niniejszych Warunków jest udzielenie przez nas Grantu na korzystanie ze Strony internetowej zgodnie z punktem 2 niniejszego dokumentu. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że to wynagrodzenie jest odpowiednie i że otrzymał je.

II. Przyznanie użytkowania

1. Przyznajemy Ci niewyłączne, niezbywalne i ograniczone prawo do dostępu, niepublicznego wyświetlania i korzystania z Witryny, w tym wszystkich dostępnych w niej treści ("Treści") (z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących Witryny) na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownik może uzyskać dostęp i korzystać ze Strony internetowej wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

2. Niniejsza dotacja może zostać rozwiązana przez nas w dowolnej chwili z dowolnego powodu i według naszego uznania, z lub bez wcześniejszego powiadomienia. Po rozwiązaniu umowy możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani do: (i) usunąć lub dezaktywować Twoje konto, (ii) zablokować Twój adres e-mail i/lub adresy IP lub w inny sposób zakończyć korzystanie i możliwość korzystania ze Strony Internetowej, i/lub (iii) usunąć i/lub usunąć wszelkie Materiały Użytkownika (zdefiniowane poniżej). Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać lub próbować korzystać ze Strony po wspomnianym rozwiązaniu. Po rozwiązaniu umowy wygasa prawo do korzystania ze Strony, ale wszystkie inne części niniejszych Warunków pozostają w mocy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za rozwiązanie umowy o udzielenie prawa do korzystania ze Strony.

III. Własność intelektualna

1. Przyznajemy Ci niewyłączne, niezbywalne i ograniczone prawo do dostępu, niepublicznego wyświetlania i korzystania z Witryny, w tym wszystkich dostępnych w niej treści ("Treści") (z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących Witryny) na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownik może uzyskać dostęp i korzystać ze Strony internetowej wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

2. Niniejsza dotacja może zostać rozwiązana przez nas w dowolnej chwili z dowolnego powodu i według naszego uznania, z lub bez wcześniejszego powiadomienia. Po rozwiązaniu umowy możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani do: (i) usunąć lub dezaktywować Twoje konto, (ii) zablokować Twój adres e-mail i/lub adresy IP lub w inny sposób zakończyć korzystanie i możliwość korzystania ze Strony Internetowej, i/lub (iii) usunąć i/lub usunąć wszelkie Materiały Użytkownika (zdefiniowane poniżej). Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać lub próbować korzystać ze Strony po wspomnianym rozwiązaniu. Po rozwiązaniu umowy wygasa prawo do korzystania ze Strony, ale wszystkie inne części niniejszych Warunków pozostają w mocy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za rozwiązanie umowy licencyjnej.