Podmínky použití

Před použitím našich webových stránek, mimo jiné následujících webových stránek: mp3.studio, si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky používání.

Tento dokument uvádí podmínky ("Podmínky"), za kterých vám společnost Able Sun LTD bude poskytovat služby na svých webových stránkách, mimo jiné včetně výše uvedených webových stránek (dále společně jen "webové stránky"). Tyto podmínky představují smluvní dohodu mezi vámi a námi. Návštěvou, přístupem, používáním a/nebo připojením (dále společně jen "používání") webových stránek vyjadřujete své porozumění a souhlas s těmito podmínkami. Výrazy "vy" nebo "vaše" použité v tomto dokumentu se vztahují na vás, jakýkoli subjekt, který zastupujete, vaše nebo jeho zástupce, nástupce, postupníky a přidružené společnosti a na jakékoli vaše nebo jejich zařízení. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, přejděte z webových stránek pryč a přestaňte je používat.

I. Oprávněnost

1. Abyste mohli Webové stránky používat, musí vám být alespoň osmnáct (18) let, ledaže je věk plnoletosti ve vaší jurisdikci vyšší než osmnáct (18) let, v takovém případě musíte být alespoň plnoletí ve vaší jurisdikci. Používání Webových stránek není povoleno tam, kde je to zakázáno zákonem.

2. Odměnou za váš souhlas s těmito Podmínkami je, že vám poskytujeme povolení k používání Webových stránek podle oddílu 2 těchto Podmínek. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že toto protiplnění je přiměřené a že jste obdrželi protiplnění.

II. Udělení práva na užívání

1. Udělujeme vám nevýhradní, nepřenosné a omezené právo na přístup, neveřejné zobrazení a používání webových stránek, včetně veškerého obsahu, který je na nich k dispozici ("obsah") (s výhradou omezení webových stránek) na vašem počítači nebo mobilním zařízení v souladu s těmito podmínkami. K Webovým stránkám můžete přistupovat a používat je pouze pro své osobní a nekomerční účely.

2. Toto udělení můžeme ukončit dle libosti z jakéhokoli důvodu a dle vlastního uvážení, a to s předchozím oznámením nebo bez něj. Po ukončení můžeme, ale nejsme povinni: (i) smazat nebo deaktivovat váš účet, (ii) zablokovat váš e-mail a/nebo IP adresy nebo jinak ukončit vaše používání a možnost používat Webové stránky a/nebo (iii) odstranit a/nebo smazat jakékoli vaše uživatelské příspěvky (definované níže). Souhlasíte s tím, že po uvedeném ukončení nebudete Webové stránky používat ani se o to pokoušet. Ukončením platnosti zaniká udělení vašeho práva používat Webové stránky, avšak všechny ostatní části těchto Podmínek zůstávají v platnosti. Berete na vědomí, že nejsme odpovědní vůči vám ani žádné třetí straně za ukončení vašeho udělení práva na používání.

III. Duševní vlastnictví

1. Udělujeme vám nevýhradní, nepřenosné a omezené právo na přístup, neveřejné zobrazení a používání Webových stránek, včetně veškerého obsahu, který je na nich k dispozici (dále jen "Obsah") (s výhradou omezení Webových stránek) na vašem počítači nebo mobilním zařízení v souladu s těmito Podmínkami. K Webovým stránkám můžete přistupovat a používat je pouze pro své osobní a nekomerční účely.

2. Toto udělení můžeme ukončit dle libosti z jakéhokoli důvodu a dle vlastního uvážení, a to s předchozím oznámením nebo bez něj. Po ukončení můžeme, ale nejsme povinni: (i) smazat nebo deaktivovat váš účet, (ii) zablokovat váš e-mail a/nebo IP adresy nebo jinak ukončit vaše používání a možnost používat Webové stránky a/nebo (iii) odstranit a/nebo smazat jakékoli vaše uživatelské příspěvky (definované níže). Souhlasíte s tím, že po uvedeném ukončení nebudete Webové stránky používat ani se o to pokoušet. Ukončením platnosti zaniká udělení vašeho práva používat Webové stránky, avšak všechny ostatní části těchto Podmínek zůstávají v platnosti. Berete na vědomí, že nejsme odpovědní vůči vám ani žádné třetí straně za ukončení vašeho udělení práva na používání.