Gebruiksvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze websites gebruikt, inclusief, zonder beperking, de volgende websites: mp3.studio

Dit document vermeldt de voorwaarden ("Voorwaarden") waaronder Able Sun LTD u diensten zal verlenen op zijn websites, waaronder, zonder beperking, de hierboven vermelde websites (gezamenlijk de "Website"). Deze Voorwaarden vormen een contractuele overeenkomst tussen u en ons. Door de Website te bezoeken, te bezoeken, te gebruiken en/of er lid van te worden (gezamenlijk "gebruik"), geeft u te kennen dat u deze Voorwaarden begrijpt en aanvaardt. Zoals gebruikt in dit document verwijzen de termen "u" of "uw" naar u, elke entiteit die u vertegenwoordigt, uw of haar vertegenwoordigers, opvolgers, rechtverkrijgenden en gelieerde ondernemingen, en elk van uw of hun apparaten. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, navigeert u dan weg van de Website en staakt u het gebruik ervan.

I. Geschiktheid

1. U moet ten minste achttien (18) jaar oud zijn om de Website te gebruiken, tenzij de leeftijd van meerderjarigheid in uw rechtsgebied hoger is dan achttien (18) jaar, in welk geval u ten minste meerderjarig moet zijn in uw rechtsgebied. Gebruik van de Website is niet toegestaan waar dit wettelijk verboden is.

2. De tegenprestatie voor uw aanvaarding van deze Voorwaarden is dat wij u de Gebruiksvergunning verstrekken om de Website te gebruiken overeenkomstig Sectie 2 hiervan. U erkent en gaat ermee akkoord dat deze tegenprestatie toereikend is en dat u de tegenprestatie hebt ontvangen.

II. Verlening van gebruik

1. Wij verlenen u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht op toegang tot, niet-openbare weergave en gebruik van de Website, met inbegrip van alle daarin beschikbare inhoud (de "Inhoud") (met inachtneming van de beperkingen van de Website) op uw computer of mobiele apparaat in overeenstemming met deze Voorwaarden. U mag de Website alleen benaderen en gebruiken voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik.

2. Deze verlening kan door ons naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook worden beëindigd, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Bij beëindiging kunnen wij, maar zijn wij niet verplicht om: (i) uw account verwijderen of deactiveren, (ii) uw e-mail en/of IP-adressen blokkeren of anderszins uw gebruik van en mogelijkheid tot gebruik van de Website beëindigen, en/of (iii) uw Gebruikersbijdragen (hieronder gedefinieerd) verwijderen en/of wissen. U stemt ermee in de Website na deze beëindiging niet meer te gebruiken of proberen te gebruiken. Bij beëindiging wordt de verlening van uw recht om de Website te gebruiken beëindigd, maar alle andere delen van deze Voorwaarden blijven van kracht. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw gebruiksrecht.

III. Intellectueel eigendom

1. Wij verlenen u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht op toegang tot, niet-openbare weergave en gebruik van de Website, met inbegrip van alle daarin beschikbare inhoud (de "Inhoud") (met inachtneming van de beperkingen van de Website) op uw computer of mobiele apparaat in overeenstemming met deze Voorwaarden. U mag de Website alleen benaderen en gebruiken voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik.

2. Deze verlening kan door ons naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook worden beëindigd, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Bij beëindiging kunnen wij, maar zijn wij niet verplicht om: (i) uw account verwijderen of deactiveren, (ii) uw e-mail en/of IP-adressen blokkeren of anderszins uw gebruik van en mogelijkheid tot gebruik van de Website beëindigen, en/of (iii) uw Gebruikersbijdragen (hieronder gedefinieerd) verwijderen en/of wissen. U stemt ermee in de Website na deze beëindiging niet meer te gebruiken of proberen te gebruiken. Bij beëindiging wordt de verlening van uw recht om de Website te gebruiken beëindigd, maar alle andere delen van deze Voorwaarden blijven van kracht. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw gebruiksrecht.